27. 8. 2006 v sekci skauting:

11. Rover je odpovědný

Zakladatelé skautingu měli spoustu skvělých nápadů, které jsou již skoro sto let uplatňovány po celém světě. Leč zapomněli na pár drobností – možná to v dané době ani nebylo potřeba.

Na jedné straně máme ve skautském zákoně spoustu pravdomluvnosti, ochrany, pokory či čistoty. Jsme veselí až za hrob a šetříme svoje peněženky i životní prostředí. Ale rozhodně to nemusíme dělat odpovědně.

Jak se liší děti od dospělých? Dospělý je odpovědný za své činy. Skauting byl vytvořen pro děti, takže se na odpovědnost jaksi zapomělo. Skaut tedy nemusí být odpovědný za své činy a za svá rozhodnutí. Nu co už.. mnoho „ze zákona dospělých“ stejně nikdy nedospěje. Ale aspoň roveři by mohli.

Odpovědnost mimo jiné znamená, že si rover uvědomuje, že jeho činy mohou mít a často i mají důsledky a tyto důsledky bez výjimky přijímá. Je to těžké především proto, že si většinou nedokážeme zdaleka všechny důsledky uvědomit.

Kdyby byli roveři odpovědní, tak by se možná méně z nich vrhalo do pořádání nebezpečných podniků, mnohem méně lidí by slyšelo věty jako „Sorry, prostě mi to nevyšlo.“, nebo „Sice jsem se zavázal to udělat, ale nějak to už beze mě zvládnete“. Méně akcí by končilo ve ztrátě a na táborech by nebyly žádné zlomené páteře.

Odpovědnost je v určité míře zakotvena v našem státním systému (ústava, právo apod.), ale odpovědně přitom žije tak málo lidí. Jste mezi nimi, i když to ve skautském zákoně není, nebo by to tam raději být mělo?

Komentáře

1. Gregy
27. 08. 06, 09.39

Myslím, že každý skaut je od počátku veden programem k odpovědnosti, i když to vysloveně v zákoně není. Rover často pracuje s dětmi nebo vede oddíl. To si bez odpovědnosti dost dobře neumím představit. Samozřejmě vždy budou nezodpovědní jedinci nebo ztrátové akce, ale nemyslím, že bych byla většina. Zajímalo by mě, koho nebo jaké akce myslíš.. Ale pokud narážíš na Orbis, tak máš asi pravdu, soudě podle toho, co jsem o tom zaslechl.

27. 08. 06, 11.03

To se něco na Safíru stalo, žes napsal takový spot?

Btw zajímavé, skaut ani žádná jeho mutace nejsem, nicméně zaujalo mne to..

27. 08. 06, 14.11

[2] – na Safíru se nic strašnýho nestalo :-), spíše jsem si uvědomil, že skauti mají zavedený určitý systém a tento systém není zdaleka dokonalý.. a rozhodl jsem se zdůraznit pár drobnůstek, které mi tam v tuto chvíli chybějí nejvíc.

27. 08. 06, 15.12

Proč by skaut neměl být odpovědný? A proč by vlče/světluška neměla být odpovědná? Myslím, že problém je ještě o něco složitější. To, co je psáno ve skautském zákoně, se dá velmi prostě popsat slovy Skaut je odpovědný. Jenže skautský zákon to vyjadřuje bez kontextu. Proč bych měl být poslušný rodičům, vůdcům a představeným? Proč bych měl být pravdomluvný? Jistě, kvůli odpovědnosti za sebe a za své chování, ale o tom už nemluví. Jde ale tedy o prázdná slova a jako takový ztrácí smysl. Pokud by ovšem zmíněnou formulku obsahoval, neměly by smysl ostatní části protože v důsledcích vedou přesně k témuž a část Skaut je odpovědný si plně vystačí sama.

Něco mi tu nehraje. Něco je na skautském zákonu špatně. Možná, že prázdná slova skautského zákona ani nejsou zapotřebí. Možná by jen stačilo vychovávat k odpovědnosti. A k tomu ani skautský zákon, ani skautský slib a vlastně ani Junák nebo podobná organizace potřeba není.

5. Ošklivý sup
27. 08. 06, 16.10

Docela by mne zajímalo jak jsi na to přišel?

Možná v zákoně nic takového není, ale kdo říkal že skauta dělá nějaký zákon?
Myšlenka při založení skautingu byla imho zabránit válkám (porozumění lidí, kde u dospělých to nejde tak se začne už u dětí) a težko by to šlo bez odpovědnosti.

Jak jinak si vyložit rozdělení do družin, menších skupinek kde vše má nastarost rádce, obecně mladší se učí od starších a podobně??

Možná prostě ta odpovědnost ve výsledku není (stejně jako většina mluví sprostě) jen u skautů se to ještě bere a u roverů to už ale moc bije do očí…

Jinak říkat že nato zakladatelé nemysleli :-))) je dost blbost, skauting má málo společného s tím co bylo dřív a to co je dnes, za to si mužeme sami.

27. 08. 06, 16.30

[1] Taky myslím, že jsou skauti k odpovědnosti vedeni dostatečně. Stačí udělat z nich (pod)rádce.
Pokud mluvíš o odpovědnosti roverů, tak to už je něco jiného. Ta už se nedá nijak učit. Jsou to přece dospělí lidé. A ti buď odpovědní jsou nebo holt nejsou…Taky jde o to co tím myslíš. Jestli považuješ za neodpovědnost třeba provozování adrenalinových sportů (které já zbožňuji), atd.

27. 08. 06, 19.40

Potíž vidím v tom bezkontextovém vyjádření. Co si budeme povídat, mnohým lidem se musí některé věci říct polopatě. Takže tvrdím: Skaut nemusí být odpovědný aby byl skautem. A to je z mého pohledu, chyba.

27. 08. 06, 19.42

Btw. kdo říká, že skauta dělá nějaký zákon? Já. Kdyby nebylo zákona, slibu a tří principů, tak tu není ani skauting, ani rovering. Může to být nějaké obecně prospěšné hnutí, které vychovává mladé lidi, ale skauting to není.

9. Ošklivý sup
27. 08. 06, 20.02

Filosof: No právě: podle tebe skauta dělá zákon a z toho důvodu ti tam pak chybí ta odpovědnost.
Jak často říká Bilbo, je to jen nějaký prostředek.
Neznamená to ale že je jediný tam ostatní věci nepatří. Z mehé pohledu pak ta odpovědnost nechybí (nemluvím o praxi).

Zákon je pro mne jen nějaké obecné shrnutí, které vyjadřuje něco, čím by se člověk měl řídit (do zákona je to dané imho hlavně kvůli malým dětem). Jak dospělý už si musím vytvořit vlastní názor co být skautem ode mne vyžaduje. Stejně jako slib. Mění se stále a měnit se bude, podstata ale je stále stejná a samotný slib jí nemusí nutně celou vystihnout.

10. Wanaču
30. 08. 06, 21.37

Skautský zákon je (podle Stanov) „pouze“ výchovným prostředkem. Odpovědnost je však něco víc. Já odpovědnost chápu jako cíl výchovy. Odpovědnost se IMHO úzce pojí S povinností a proto ji považuji za součást 3 principů. Dokonce mám pocit, že současný výchovný systém k odpovědnosti spěje.

01. 09. 06, 16.30

jsem taky skaut ale ve skautě v Bludově mě to nebaví protože tam jsou samí ..............

12. Shaman
18. 09. 06, 10.18

[5]„Myšlenka při založení skautingu byla imho zabránit válkám“

Vždy jsem si myslel, že skauting na začátku byl právě jakousi přípravkou na válku, teprve později z něj vzniklo hnutí, jaké známe dnes. Koneckonců Baden-Powel byl povoláním voják, snad dokonce brigádní generál. A z těchto důvodů měl i několik roztržek se Setonem, nepletu se?