11. 1. 2007 v sekci :

Ego

Jmenuji se Jan Řezáč – Filosof, mám dva křížky na krku a studuji FI MUNI v Brně. Vytvářím webové stránky na živnostenský list pod značkou Filosof webdesign.

Motto

Vím, že věříš, že rozumíš tomu, co jsem řekl, ale nejsem si jistý, jestli si uvědomuješ, že to, co jsi slyšel není to, co jsem tím myslel.

O blogu

Filův nebo Filosofův blog byl historicky spuštěn 1.4. 2004. Účelem Filova blogu je přiblížit čtenářům svět dnešního webdesignu a pomoci jim vylepšovat jejich webové stránky.

Při psaní se soustředím především na kód (XHTML a CSS), webové standardy, webdesign, použitelnost a přístupnost. Čtenářům se také snažím přiblížit skauting, o kterém má většina lidí velmi zkreslené představy.

Junák – svaz skautů a skautek ČR

Je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. Více informací o Junáku, včetně tohoto textu, najdete na www.skaut.cz.