6. 12. 2004 v sekci skauting:

Polibek Múzy

Aneb krátké zhodnocení večera. Polibek Múzy byl fajn.

Lístky byly beznadějně vyprodány už měsíc před akcí a do maličkého divadla v Kobylisách se nás namáčklo přes 500. Pro neznalé – jedná se o vyhlášení výsledků celostátní umělecké soutěže pro rovery a rangers a tuším, že letos proběhl 7. ročník. A především je Polibek Múzy místem setkávání lidí, kteří se potkali na kurzech, chtějí se dozvědět o kurzech připravovaných na příští rok a vůbec si dobře pokecat (a následně zapařit až do rána).

Tentokrát jsme celou dobu těžce propagovali ObRok – celostátní setkání roverů a rangers ČR (rozdali jsme na Polibku asi 600 vizitek, 200 A4 plakátků a pár A3 plakátů).

Celý večer byl zakončen docela zajímavým, ale poněkud zdlouhavým divadlem (skutečným vrcholem večera pro mě byl film od roverského kmene Widaho). Poměrně velkým překvapením byla účast v jednotlivých kategoriích – zúčastnilo se např. 12 filmů, 61 literárních děl, přes 30 obrazů, pár objektů,.. Pokud se chystáte umělecky v dalších letech tvořit, tak se určitě zúčastněte (webdesignery zklamu – kategorie webová stránka není).