24. 1. 2005 v sekci webdesign:

Přístupnost webu: klávesnice

Webová stránka by měla být postavena tak, aby byla přístupná bez ohledu na používané I/O zařízení. Tj. komfortní ovládání by měl mít i uživatel používající hlasovou čtečku nebo klávesnici.

A právě této skupině návštěvníků můžete ovládání webu pomocí několika úprav kódu stránky podstatně ulehčit.

Tabindex

Tabindex je vlastnost, kterou můžeme přiřadit odkazům a formulářovým polím. Její nastavení na nějakou číselnou hodnotu prohlížeči říká, že má při ovládání webu klávesnicí (pomocí klávesy tab, kterou se skáče z odkazu na odkaz) upřednostnit odkazy, které mají tabindex nastaven (nižší hodnota atributu má přednost). Což znamená, že je dobré nastavit tabindex elementům, které jsou nějakým způsobem důležité (menu, vyhledávání), nebo předpokládáte, že je uživatel bude chtít použít jako první (pole pro komentář či objednávku).

Accesskeys

Atribut accesskey se v praxi příliš nepoužívá – někdy totiž přináší více škod než užitku. Určité hlasové čtečky (jejichž uživatelé accesskeys využijí nejčastěji) mají totiž přiřazeny kombinace kláves pro vlastní funkce a accesskeys vašeho webu by s nimi mohly kolidovat. Jsou vydána doporučení pro používání accesskeys a v praxi se nastavují na hodnoty 0 – 9 (kde je pravděpodobnost případné kolize nejmenší). Pokud accesskeys na svém webu nastavíte, tak je uveďte jejich hodnoty ve vašem prohlášení o přístupnosti.

Odkazy

Dalším jednoduchým upgradem, kterým ulehčíte klávesnicovým návštěvníkům pohyb na webu je odlišení odkazů ve stavu :active a :focus (ano – i v menu). Při ovládání webové stránky klávesou tab uživatel vidí okolo odkazu, na němž se právě nachází tenký tečkovaný okraj (alespoň ve Firefoxu), což není mnoho a nastavením :active a :focus se určitě zlepší návštěvníkův komfort – mnohem lépe pozná aktivní odkaz.