27. 1. 2005 v sekci webdesign:

Vkládání obsahu pomocí PHP III

Před dvěma lety jsem psal o triviálním vkládání obsahu do stránky pomocí PHP.

Části stránky, které se často opakují, tak nemusíte na větších projektech neustále opisovat. Nejjednodušší je použití příkazu include. O třídu lepší jsou parametrizovatelné, uživatelem definované funkce, kterými můžete např. jednoduše měnit každé stránce title. A pro profíky jsou tu šablonovací systémy.

Šablonovací systém umožňuje jednoduše oddělit práci programátora a kodera/grafika. Programátor si bastlí svoje php v jiných adresářích, než kodér svoje HTMLko, a tudíž se práce odděluje a zpřehledňuje. Tento postup sice místy vyžaduje vyšší míru spolupráce při definování proměnných apod., ale v konečném efektu ušetříte práci, kterou byste řešili lamentováním nad kolizemi.

Stinnou stránkou šablonovacích systémů budiž fakt, že je potřeba dalšího výpočetního výkonu serveru pro překlad šablon do nějaké zobrazitelné podoby. Většina systémů řeší tento nedostatek cachováním. Další stinnou stránkou budiž nutnost naučit se další syntaxi a určitý nezvyk v počátcích používání šablon.

Osobně na projektech pracuji s všeobecně rozšířeným šablonovacím systémem SMARTY a postarší, leč stále plně dostačující sérii článků o SMARTY na Intervalu. Používáte je taky?